Hoe mogen we je helpen?

Verzekeren

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, u noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn. Het doel is om jouw risico’s in kaart te brengen. Zakelijk en/of particulier. En vervolgens na te gaan of, en op welke manier, die risico's afgedekt zouden moeten worden. 

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs. 

En wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met jou, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna jouw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met jou, je polissen up-to-date houden. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat je ons van die gewijzigde omstandigheden op de hoogte stelt. Want alleen met voldoende informatie van jouw kant kunnen wij je helpen jouw risico's inzichtelijk en beheersbaar te houden. 
Het vak heet "risicobeheer" en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers jouw risico’s die je door ons laat beheren?

Schade?

En is er dan schade? Ook dan staan wij achter en naast jou. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Totdat je krijgt waar u recht op heeft.

Want dat is risicobeheer. Ons vak.
Graag tot je dienst.

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!